Álláshirdetés

ÁLLÁSPÁLYÁZAT

VESZPRÉMI TANKERÜLETI KÖZPONT

Balatonkenesei Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola pályázatot hirdet Köznevelési foglalkoztatotti jogviszony keretében

tanító munkakör/feladatkör betöltésére.

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok):  Általános iskolai tanítói, illetve napközis nevelői feladatok ellátása.

Betöltendő állás szakmacsoportja:  oktatás

FEOR besorolás:  2431 Általános iskolai tanár, tanító

Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád):  Emberi erőforrási/oktatási, képzési

Betöltendő állás jogviszonya:  Köznevelési foglalkoztatotti jogviszony

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája:
  Határozatlan, 40 óra, Általános, Teljes munkaidő

Munkavégzés helye:  Balatonkenese

Álláshirdető szervezet bemutatása:  Balatonkenesei Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, 8174 Balatonkenese, Bajcsy-Zsilinszky Endre u. 10. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Vezér-Kósa Katalin igazgató nyújt a 30/811-71-67-es telefonszámon. A pályázat benyújtásának módja Vezér-Kósa Katalin igazgató részére a titkar@pilinszkyiskola.hu e-mail címen keresztül.

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.):  Az illetmény megállapítására a 2023. évi LII. törvény a pedagógusok új életpályájáról (a továbbiakban: Púétv.), valamint a Púétv. végrehajtásáról szóló 401/2023, (VIII.30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók. A pályázatot kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályáztatási folyamatot megszakítsa, vagy eredménytelennek nyilvánítsa.

Feltételek, előnyök
Pályázati feltételek

Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

  Büntetlen előélet

  Cselekvőképesség

Elvárt végzettség/képesítés:

  Felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés alapképzés (Bsc vagy BA), Oktatás, m.n.s., tanítói végzettség

Egyéb pályázati feltétel meghatározása:

  fényképes szakmai önéletrajz és motivációs levél,

  az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata,

  90 napnál nem régebbi, eredeti hatósági bizonyítvány a büntetlen előéletről,

  és annak igazolásáról, hogy a Púétv. 27. §-a szerinti kizáró feltételek nem állnak fenn a pályázóval szemben, és a pályázó nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a köznevelési foglalkoztatotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,

  a pályázó aláírt eredeti nyilatkozata arról, hogy hozzájárul személyes adatainak a pályázattal kapcsolatos kezeléséhez, továbbításához.

Pályázat elbírálása során előnyt jelent

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?:  Nem

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?:  Nem

A pályázat benyújtásának határideje:  2024.07.19. 23:59

A pályázat elbírálásának határideje:  2024.07.26. 23:59

Állás tervezett betöltésének időpontja:  2024.08.21.

Publikálás tervezett időpontja:  2024.07.01.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a hatályos jogszabály alapján a pályázatot kiíró szerv felel.

 

Az álláshidetés megtekinthető a https://kozszolgallas.ksz.gov.hu/JobAd/Info/72037?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CM... linken