Pályázatok

TÁMOP-3.1.4/2-2008-0083 „Kompetencia alapú oktatás bevezetése Balatonkenese innovatív intézményeiben”

2009-ben iskolánk nyert egy kompetencia alapú oktatással kapcsolatos pályázatot, melyben 12 pedagógus vett részt. Önkormányzatunk támogatásával kialakítottak az iskolában egy XCLASS felügyeleti rendszerrel működő 21 gépes informatika termet, amelyet 2016-ban a KLIK Intézményfenntartó közreműködésével új gépekre cseréltek.

 

TIOP 1.1.1-07/1-2008-0973 „A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése”

Ennek a pályázatnak köszönhetően és a helyi Önkormányzatunk támogatásával lecserélték a régi informatika terem számítógépeit is és XCLASS felügyeleti rendszert telepítettek ebbe a terembe is. 7 terembe került interaktív tábla, projektor és 6 terembe laptop a táblák mellé.

 

TÁMOP-3.1.5-09/A-2-2010-0087 „Pedagógusképzések-a pedagógiai kultúra korszerűsítése, pedagógusok új szerepben”

A pedagógia kultúra korszerűsítését támogató pályázat keretében 3 pedagógus szerzett új diplomát. A továbbképzések célja olyan szakemberek képzése, akik az alapképzésben megszerzett kompetenciákra építve, elméletileg megalapozott ismeretek, készségek és képességek birtokába jutnak.

 

TIOP 1.1.1-09/2010-0165 „Tanulói laptop program”

A pályázat a kompetencia alapú oktatás bevezetésében résztvevő csoportok számára tanulói laptopokat biztosított, melynek keretében kiépítésre került a Wireless kapcsolat a régi és az új épület között.

 

TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0048 „Referencia intézmény feltételrendszerének kialakítása a balatonkenesei Pilinszky János Általános és AMI-ben”

Intézményünk szerepet vállalt továbbá az iskolai jó gyakorlatok terjesztésében, melynek egyik részterületét az „XCLASS rendszer alkalmazása a kompetenciák fejlesztésében” jelenti, a másik részterülete a kosárlabda sportág népszerűsítése.

 

Mentoráló Intézményi Működés kialakítása - „Felhő-tlen matematika”

Mint fenntartó, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ pályázatot írt ki Mentoráló Intézményi Működés Kialakítására. A kiírás adta lehetőségeket felismerve, iskolánk is pályázatot nyújtott be „Felhő-tlen matematika” címmel. A Balatonkenesei Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában mindent megteszünk annak érdekében, hogy – a XXI. század oktatási kihívásaihoz alkalmazkodva – innovatív szemlélettel és a legkorszerűbb módszerekkel, eljárásokkal oktassuk diákjainkat. Az iskolánk által kidolgozott program kiemelt jelentőséget fordít a 11-14 éves gyermekek innovatív matematikai módszertani modelljének kidolgozására, a tehetséggondozásra és a Sajátos nevelési igényű (SNI) tanulók integrálására.

Módszerünk lényege, hogy minden tanmenetben fellelhető témához, tananyagrészhez interaktív tananyagot ajánljunk felhasználásra, valamint mintát mutassunk az óra menetébe való beépítésére.  Műhelymunka keretében megmutatjuk pedagógus társainknak a tervezés lépéseit, valamint az általunk javasolt interaktív anyagok választási lehetőségeit a tanulók képességszintjének ismeretében. Mivel a tananyagok és játékok köre napról napra bővül, ezért folyamatosan kiegészítjük tanmeneteinket az újonnan megjelenőkkel.