Jegyzék a nevelési-oktatási intézmények kötelező (minimális) felszereléseiről 2020

A nevelési - oktatási intézmények kötelező (minimális) felszerelésére vonatkozó szabályok 2020.szeptember 1-től megváltoztak. 

A nevelési - oktatási intézmények kötelező (minimális) felszereléseiről szóló jegyzék megtalálható a 

https://www.kormany.hu/download/c/ce/d1000/K%C3%B6znevel%C3%A9si%20eszk%... linken