Tankönyvosztás 2016

Alsó tagozatosoknak: az évnyitó után
Felső tagozatosoknak: szeptember 1-én a délelőtti osztályfőnöki órák keretében
Felső tagozatban a tankönyvosztáskor az ingyenességre való jogosultságot igazolni kell, ennek hiányában tankönyvet nem tudunk ingyenesen biztosítani.
 
Az ingyenességre jogosultak köre
Családja jövedelmi és vagyoni helyzetétõl függetlenül ingyenességre jogosult a nappali rendszerû iskolai oktatásban részt vevõ minden olyan tanuló, aki
  • tartósan beteg,
  • sajátos nevelési igényû,
  • három- vagy többgyermekes családban él,
  • nagykorú és saját jogán családi pótlékra jogosult, és aki
  • rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül.