Tanárok

Pedagógusaink:

 

Álich Klára

tanító, tanár- matematika, informatika, fejlesztő - intézményvezető-helyettes

Bollókné Tóth Zsuzsanna

tanító

Bodnár-Karászi Erzsébet

tanító - GYES

Baloghné Fecsó Zsuzsanna

tanár - magyar nyelv és irodalom, történelem

Benkő Katalin

tanító, tanár - technika

Csősz Gulnara

tanár - zongora

Dr. Dukon Vojtechné

tanító - könyvtár és rajz szakkollégium

Farkasé Ferk Katalin

óraadó - napközi

Fekete Ágnes Terézia

tanító

Gárdonyi Anikó

tanító, tanár– rajz, gyógypedagógus,

tanulásban akadályozottak pedagógiája szakos tanár

Igaz Ágnes Rozália

tanár -angol

Kissné Pethő Ildikó

tanár– matematika, német

Kocsisné Vörösházi Villő

tanító, tanár- matematika

Mátyásné Mátrai Helga

tanító

Papp Judit

tanító

Pusztayné Nemes Beáta

tanár– biológia, kémia, inkluzív nevelés

Rába Aranka

tanár - fizika, matematika, informatika

Rábai Dalma

tanár- angol

Révfalusiné Páczelt Gabriella

tanító, tanár- német

Samu Miklós Józsefné

tanító, tanár- gyógytestnevelés

Sebő Dániel

tanár– testnevelés, földrajz

Sellei Abigél

tanár– matematika, kémia - intézményvezető

Séri Márta

tanár– zongora, szolfézs

Sólyomvári Noémi

tanár– magyar, rajz

Surán Mónika

tanár - furulya

Szabó Patrik

tanító

Szabóné Németh Borbála

tanító, tanár- ének